>

VPUMF popis

VPUMF ­ Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii slouží k tomu, aby si studenti udělali představu, kde se mohou po promoci uplatnit v rámci českého a evropského pracovního trhu. Je určen studentům především vyšších ročníků. Veletrh je členěn na 2 sekce ­ medicínskou a farmaceutickou. Díky kontaktu přímo s potenciálním zaměstnavatelem se student dozví podrobné informace o nabízených pozicích, vymění si kontakty, případně předá životopis. V rámci veletrhu probíhají přednášky jednotlivých zdravotnických subjektů. Vystoupí zde také lékaři a farmaceutičtí pracovníci se zkušenostmi z českého i zahraničního zdravotnictví.

Návštěvník dostane po registraci tašku s propagačními materiály. Těchto tašek je omezené množství.