>

Informace a ceník

Ceník:

1. Hlavní vystavovatel - 32.000 / 50.000 Kč*

Výstavní plocha 3x3m, výběr místa na veletrhu, 2 prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst), reklama v bookletu, logo na propagačních materiálech, umístění odkazu na našich internetových stránkách

2. Vystavovatel - 20.000 / 30.000 Kč*

Výstavní plocha 2x2m, prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst), reklama v bookletu, umístění odkazu na našich internetových stránkách

3. Malý vystavovatel - 12.000 / 20.000 Kč*

Výstavní plocha 2x2m, umístění odkazu na našich internetových stránkách, logo v bookletu

 

Nabídka veletrhu

Výstavní plocha 3x3m - 17.000 Kč

Výsvatní plocha 2x2m - 12.000 Kč

Reklama v bookletu - 8.000 Kč

Výběr místa na veletrhu - 5.000 Kč

Letáky pro návštěvníky - 5.000 Kč (+ 500 Kč v případě tištění materiálu organizátorem)

Umístění odkazu na našich internetových stránkách - 2.500 Kč

Prezentace 15 min - 2.500 Kč

 

*cena za účast 1 sekci/cena za účast obou sekcích

 

Systém poskytování slev vystavovatelům:

  • Nepřerušená účast po 1 rok - 5%
  • Nepřerušená účast po 2 roky - 10%
  • Nepřerušená účast po 3 roky - 15%
  • Maximální možná sleva - 15%
  • Smluvní nemocnice - 30%

 

Možnosti Veletrhu

Kapacita veletrhu: Na Veletrhu počítáme s účastí 28 vystavovatelů, kteří budou mít k dispozici vlastní vystavovací plochu.

Cílová skupina: Čeští a slovenští studenti farmacie.

Farmaceutická fakulta UK v HK nabízí tyto studijní programy:

Farmacie

Absolvent studijního programu farmacie má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně-ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Je schopen pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, v oblasti klinické farmakologie.

Zdravotnická bioanalytika - Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, zařazený především do klinických laboratoří. Je specializován pro práci ve všech typech laboratoří klinických oborů s laboratorní složkou a dále v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby.

Postgraduální doktorská studia - počet doktorandů na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové má stoupající tendenci, postgraduálnímu studiu se zde věnují nejen absolventi oboru všeobecného lékařství a oboru farmacie, ale například i absolventi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Postgraduální studium je zaměřeno jak na teoretické, tak klinické obory.