Pro vystavovatele > Informace a ceník

Informace a ceník

Ceník:

1. Hlavní vystavovatel - 32.000 / 50.000 Kč

Výstavní plocha 3x3m, výběr místa na veletrhu, 2 prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst), reklama v bookletu, logo na propagačních materiálech, umístění odkazu na našich internetových stránkách

2. Vystavovatel - 20.000 / 30.000 Kč

Výstavní plocha 2x2m, prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst), reklama v bookletu, umístění odkazu na našich internetových stránkách

3. Malý vystavovatel - 12.000 / 20.000 Kč

Výstavní plocha 2x2m, umístění odkazu na našich internetových stránkách, logo v bookletu

 

Nabídka veletrhu

Výstavní plocha 3x3m - 17.000 Kč

Výsvatní plocha 2x2m - 12.000 Kč

Reklama v bookletu - 8.000 Kč

Výběr místa na veletrhu - 5.000 Kč

Letáky pro návštěvníky - 5.000 Kč (+500 Kč v případě tištění materiálu organizátorem)

Loga na propagačních materiálech - 5.000 Kč

Umístění odkazu na našich internetových stránkách - 2.500 Kč

Prezentace 15 min - 2.500 Kč

 

*cena za 1 sekci/cena za 2 sekce

 

Systém poskytování slev vystavovatelům:

 • Nepřerušená účast po 1 rok - 5%
 • Nepřerušená účast po 2 roky - 10%
 • Nepřerušená účast po 3 roky - 15%
 • Maximální možná sleva - 15%
 • Smluvní nemocnice - 30%

 

Možnosti Veletrhu

Kapacita veletrhu:
Na Veletrhu počítáme s účastí 28 vystavovatelů, kteří budou mít k dispozici vlastní vystavovací plochu.

Cílová skupina:
Čeští a slovenští studenti medicíny.

Lékařská fakulta UK v HK nabízí tyto studijní programy:

Všeobecné lékařství
Student je na konci studia schopen uplatnit se v jakémkoliv oboru medicíny. Byl seznámen s laboratorní prací a základy vědecké činnosti.
Náročnost přijímacích zkoušek a kvalita výuky dává studentům Lékařské fakulty UK HK cenný náskok v praktických dovednostech. Na praktickou výuku je kladen důraz již od druhého ročníku.

Stomatologie
Dlouholetá pedagogická činnost a akcentace praktické výuky činí z absolventů tohoto oboru
hned po promoci zcela samostatné zaměstnance, kteří mají zkušenosti i s nadstandardními
výkony, jako například izolace pracovního pole kofferdamem při zhotovování veškerých
výplní, stratifikace kompozitních výplní dle Vaniniho, subgingivální ošetření parodontálních
chobotů, asistence při zhotovování tuzemských i zahraničních implantátů i rozsáhlé
praktickédovednosti v oboru stomatochirurgie.

Možnosti vystavovat:

 • banner
 • rollup
 • stánek od nás
 • strana v bookletu
 • odkaz na našich internetových stránkách
 • komerční přednáška
 • leták v tašce, kterou dostane každý návštěvník
 • LCD obrazovky při vstupu na fakultu
 • odborná přednáška
 • seminář pro studenty