Úvod > Cíle

Cíle

Pro studenty

  •  rozšířit si obzory pracovních možností
  •  setkat se s potenciálními zaměstnavateli
  •  možnost porovnat pracovní příležitosti u nás a v zahraničí
  •  setkat se s domácími odborníky, kteří působí v ČLK, ČLnK, na ministerstvech atd.
  •  možnost poslechnout si zkušenosti s prací v zahraničí
  •  motivovat studenty v pregraduální přípravě

 

Pro vystavovatele

  •  setkat se se studenty jako potenciálními zaměstnanci
  •  možnost navázání kontaktu a dohody na budoucí spolupráci
  •  setkat se s vedoucími pracovníky dalších zdravotnických a farmaceutických zařízení