Úvod > Naše vize

Naše vize

Naší vizí a motivací je zprostředkovat studentům kontakt s budoucími zaměstnavateli a tím příbližit realitě jejich představy o budoucím zaměstnání. Veškerou organizaci zajišťují samotní studenti ve svém volném čase, nestojí za námi žádná reklamní agentura ani jiný subjekt. Výdělek jde na studentskou činnost Asociace studentů medicíny a Spolku českých studentů farmacie. Garanty projektu jsou naše fakulty a jejich děkani. Spoluprací mediků a studentů farmacie chceme jít příkladem spolupráce našich oborů ­ ať již v akademické, vědecké nebo profesní sféře. Máme za to, že lékař a farmaceut by si měli být nápomocni, a proto rádi vidíme, když se tito studenti spolu na jednom Veletrhu mísí, diskutují a porovnávají své budoucí kariérní dráhy. Tuto představu ztvárňuje i naše logo ­ prolínání červeného (medicínského) a zeleného (lékárnického) kříže, uprostřed je potom neutrální šedivé pole s písmenem "U", symbolizující Universitu, čili neutrální akademickou půdu. Odbornou sekcí přednášek chceme zaručit co nejvíce objektivní pohled na situaci pracovního trhu ve zdravotnictví a biomedicínském výzkumu.