Úvod > Historie

Historie

Historie společného Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii sahá až do roku 2010, kdy se konal první ročník spolupořádaný Spolkem českých studentů farmacie a Asociací studentů medicíny. Symbolem Veletrhu se stal červenozelený kříž, který představuje spojení červeného lékařského a zeleného lékárenského kříže.

Od té doby se Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii koná pravidelně na jaře v dubnu za vysokého zájmu studentů obou hradeckých fakult Univerzity Karlovy a účasti představitelů předních organizací působících na poli českého zdravotnictví jako je Ministerstvo zdravotnictví.

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Grémium majitelů lékáren etc. Již druhý ročník, který se konal 10. dubna 2011, s sebou přinesl rozdělení Veletrhu do dvou pracovních dní z důvodu velkého zájmu vystavovatelů, což podtrhuje význam a prestiž Veletrhu. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacie tak představuje již několik let jedinečnou možnost pro osobní setkání studentů farmacie a medicíny s potenciálními zaměstnavateli ze soukromé i veřejné sféry.